12/03/2017

(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows 7 Service Pack 1 chính thức từ Microsoft

Views 0 Comment

THÔNG TIN:

Tổng hợp bộ cài Windows 7 Service Pack 1 chính thức từ Microsoft
Bộ ISO Windows 7 Service Pack 1 phát hành ngày 13 tháng 5 năm 2011
Release Date: 13/5/2011

I. Windows 7 Starter:

File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso
Languages: English
SHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209

Download: Google Drive

II. Windows 7 Home Basic:

File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470.iso
Languages: English
SHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719

Download: Google Drive

III. Windows 7 Home Premium:

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
Languages: English
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

Download:  Google Drive

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC

Download:  Google Drive

IV. Windows 7 Pro:

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
Languages: English
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

Download:  Google Drive

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
Languages: English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

Download:  Google Drive

V. Windows 7 Ultimate:

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

Download:  Google Drive

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Download: Google Drive

VI. Windows 7 Enter:

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

Download:  Google Drive

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
Languages: English
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

Download:  Google Drive


NGUỒN: Anh QUI-IT

====THE-END====
Bạn vừa xem bài viết "
(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows 7 Service Pack 1 chính thức từ Microsoft
"
Tác giả: Anh QUI-IT - Admin Anh QUI-IT Blogger
Ghi rõ nguồn Anh QUI-IT khi đăng tải lại bài viết này

comment 0 Comment