16/03/2017

(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows 8.1 chính thức từ Microsoft

Views 0 Comment

Tổng hợp bộ cài Windows 8.1 chính thức từ Microsoft

Bộ ISO Windows 8.1 with update phát hành ngày 15 tháng 12 năm 2014...
I. Windows 8.1 Enter


File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96


Download: Google Drive    


File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937


Download: Google Drive

II. Windows 8.1 Pro VL


File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD


Download: Google Drive


File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68


Download: Google Drive

III. Windows 8.1 Core (Home)


File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB7


Download: Google Drive


File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223


Download: Google Drive

IV. Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
Languages: English
SHA1: 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3


Download: Google Drive


File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
Languages: English
SHA1: 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD


Download: Google Drive

V. Windows 8.1 Embedded ProFile Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9


Download: Google Drive


File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D


Download: Google Drive

VI. Windows 8.1 Single LanguageFile Name: Win8.1_SingleLang_English_x64
Languages: English
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD


Download: Google Drive


File Name: Win8.1_SingleLang_English_x32
Languages: English
SHA1: EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A


Download: Google Drive
Bạn vừa xem bài viết "
(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows 8.1 chính thức từ Microsoft
"
Tác giả: Anh QUI-IT - Admin Anh QUI-IT Blogger
Ghi rõ nguồn Anh QUI-IT khi đăng tải lại bài viết này

comment 0 Comment