09/07/2017

(APP) Revo Uninstaller Pro 3.1.9 Full - Gỡ bỏ phần mềm

Views 0 Comment


Revo Uninstaller - Phần mềm quản lí phần mềm giúp bạn gỡ cài đặt, xóa, gỡ bỏ các chương trình một cách triệt để và an toàn nhất.

Revo Uninstaller - Cung cấp cho bạn 8 công cụ tiện dụng và hữu ích khác để dọn dẹp hệ thống của bạn. Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một số cách tiếp cận đơn giản, dễ sử dụng, nhưng có hiệu quả và mạnh mẽ để quản lý các ứng dụng.

Các tính năng chính:
 • Advanced scanning for leftovers - Loại bỏ tàn dư.
 • Forced uninstall - Loại bỏ các chương trình cứng đầu.
 • Quick/multiple uninstall - Gỡ nhanh, nhiều ứng dụng.
 • Real-time installation monitor - Gỡ bỏ hoàn toàn.
 • Logs database. 
 • Manage installation logs - Chỉnh sửa, xem xét, chia sẻ (xuất, nhập) nhật ký.
 • Multi-level backup system - An toàn gỡ bỏ cài đặt chương trình.
 • Hunter mode - Gỡ bỏ cài đặt, dừng lại hoặc xóa các chương trình chỉ với một cú nhấn chuột.
Công cụ khác:

 • Auto Start Manager - Quản lí các chương trình khởi động cùng Windows.
 • Windows Tools Manager - Nhiều công cụ hữu ích đi kèm.
 • Junk Files Cleaner - Tìm và gỡ bỏ các tập tin không cần thiết từ máy tính; Giải phóng không gian đĩa và xóa các tập tin mà bạn không cần.
 • Browsers History Cleaner - Xóa lịch sử trình duyệt web, tập tin tạm phát sinh khi sử dụng.
 • Office History Cleaner - Hủy bỏ lịch sử của hầu hết các tập tin gần đây được sử dụng trong MS Office; Loại bỏ các bài hát của bạn bằng cách xóa danh sách các tài liệu MS Office đã mở gần đây nhất.
 • Windows History Cleaner - Xóa tập tin tạm, lích sử ứng dụng khi sử dụng.
 • Unrecoverable Delete Tool - Xoá bỏ các tập tin và thư mục vĩnh viễn không thể khôi phục.
 • Evidence Remover - Đảm bảo đã xóa các tập tin, thư mục và dữ liệu khác không thể phục hồi.
LINK DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt
 1. Cài đặt chương trình.
 2. Vào đường dẫn: C:\ProgramData\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro hoặc vào Run với đường dẫn sau: %programdata%\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro
 3. Copy file revouninstallerpro.lic ở thư mục License vào thư mục trên và thực hiện ghi đè file cũ
 4. Done, Enjoy.

===THE - END===
Bạn vừa xem bài viết "
(APP) Revo Uninstaller Pro 3.1.9 Full - Gỡ bỏ phần mềm
"
Tác giả: Anh QUI-IT - Admin Anh QUI-IT Blogger
Ghi rõ nguồn Anh QUI-IT khi đăng tải lại bài viết này

comment 0 Comment