02/04/2018

(Tài Liệu) Tài Liệu Quản Trị Mạng Linux của Trung tâm Athena

Views 0 Comment

Giới Thiệu bạn bộ tài liệu của trung tâm đào tạo An Ninh Mạng Athena:


List tài liệu:
  1. Quản trị mạng cơ bản - ACBN là môn học khởi đầu để các bạn có kiến thức học các khóa quản trị mạng nâng cao như MCSA , MCITP-SA, CCNA , Linux LPI ,...
  2. Tài liệu tham khảo cho môn học hacker mũ trắng - AEH (Athena Ethical Hacker).
  3. Bộ tài liệu hướng dẫn Lab về bảo mật mạng ACNS ( security+ ) của trung tâm ATHENA .
  4. Sách học môn CCNA tại trung tâm ATHENA.
  5. Tài liệu công nghệ quản trị hệ thống Linux.


NGUỒN: Anh QUI-IT Network


====THE - END====
Bạn vừa xem bài viết "
(Tài Liệu) Tài Liệu Quản Trị Mạng Linux của Trung tâm Athena
"
Tác giả: Anh QUI-IT - Admin Anh QUI-IT Blogger
Ghi rõ nguồn Anh QUI-IT khi đăng tải lại bài viết này

comment 0 Comment